Ogłoszenie Dyrektora Szkoły w sprawie organizowanego „Obozu narciarskiego”

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy
informuje, że w dniach 11- 17 grudnia 2017r. organizowany jest „Obóz
narciarski” w miejscowości Stasikówka/ koło Poronina. Obóz jest formą nagrody
dla uczniów za wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie, zaangażowanie w
zawodach sportowych, laureaci nagrody dyrektora szkoły w roku szkolnym
2016/2017, szczególne zaangażowanie w reprezentowaniu szkoły.
Dyrektor informuje, że określono kryteria kwalifikacji uczniów na obóz:
1. zaangażowanie w rozgrywkach i zawodach sportowych – od 6 do 7
uczniów typują nauczyciel wychowania fizycznego i instruktor sportu,
2. za wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2107 – z każdej klasy od 2 do 4
uczniów w zależności od liczebności klasy i osiągniętych wyników, typuje
dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami klas. W przypadku
rezygnacji ucznia z udziału w obozie, typuje się kolejną osobę z klasy
(kryterium – średnia na świadectwie i bardzo dobre zachowanie) typuje
wychowawca,
3. uczniów klas czwartych (IV A i B – po 2 uczniów, kl. IV C – 1 uczeń) typuje
wychowawca klasy,
4. Nagrody dyrektora szkoły w roku szkolnym 2016/2017, szczególne
zaangażowanie w reprezentowaniu szkoły – 2 osoby.
W obozie weźmie udział 23 uczniów.

DYREKTOR
/-/ Z. Lisiak

IV BAL KOPERNIKA

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy zaprasza na IV BAL KOPERNIKA, który odbędzie się dnia 28 listopada 2015r. od godziny 1900 w sali GCK w Dobrzycy.

Do tańca przygrywa zespół SAX EDEN

BILET W CENIE 150,00 zł OD PARY

Zapisy: Sekretariat Szkoły tel. (0-62) 74-13-809,

NAGRODA GŁÓWNA: – GLOBUS, – ROWER.

ZAPRASZAMY !!!